هفته بسیج مستضعفین 1371

1,000 تومان

تمبر هفته بسیج مستضعفین 1371 منتشر شده در سال 1371