هفته مبارزات مثبت در زندانها

17,000 تومان

تمبر هفته مبارزات مثبت در زندانها منتشر شده در سال 1350