هفته نجات دنیا از گرسنگی

200,000 تومان

تمبر هفته نجات دنیا از گرسنگی منتشر شده در سال 1342