هفدهمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1375

2,000 تومان

تمبر هفدهمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1375 منتشر شده در سال 1375