ولادت امام حسین – روز پاسدار 1366

500 تومان

تمبر ولادت امام حسین روز پاسدار 1366 منتشر شده در سال 1366