پنجاهمین سالروز پرواز هواپیمائی انگلستان-ایران-استرلیا

28,000 تومان

تمبر پنجاهمین سالروز پرواز هواپیمائی انگلستان ایران استرلیا منتشر شده در سال 1348