پیاده شدن انسان در کره ماه

20,000 تومان

تمبر پیاده شدن انسان در کره ماه منتشر شده در سال 1348