پیکار با بی سوادی 1351

6,000 تومان

تمبر پیکار با بی سوادی 1351 منتشر شده در سال 1351