چهاردهمین سالروز ازدواج شاه و فرح دیبا

7,000 تومان

تمبر چهاردهمین سالروز ازدواج شاه و فرح دیبا منتشر شده در سال 1353