چهاردهمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1372

1,000 تومان

تمبر چهاردهمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1372 منتشر شده در سال 1372