چهاردهمین سالگرد ملی شدن نفت 1343

45,000 تومان

تمبر چهاردهمین سالگرد ملی شدن نفت 1343 منتشر شده در سال 1343