کمک به زلزله زدگان 1369

1,000 تومان

تمبر کمک به زلزله زدگان 1369 منتشر شده در سال 1369