کنگره بزرگداشت خواجوی کرمانی

2,000 تومان

تمبر کنگره بزرگداشت خواجوی کرمانی منتشر شده در سال 1370