یادبود آیت الله صدر

500 تومان

تمبر یادبود آیت الله صدر منتشر شده در سال 1361