یادبود شهادت سید قطب

500 تومان

تمبر یادبود شهادت سید قطب منتشر شده در سال 1363