یادبود شهدای محراب 1361

500 تومان

تمبر یادبود شهدای محراب 1361 منتشر شده در سال 1361