یازدهمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1369

500 تومان

تمبر یازدهمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1369 منتشر شده در سال 1369