یکصدمین سال تمبر ایران

16,000 تومان

تمبر یکصدمین سال تمبر ایران منتشر شده در سال 1346